Kuzey Anadolu fay hattı, sismik olarak  dünyanın en etkin fay hatlarından birisidir. Kuzey Anadolu fay hattı, doğuda Doğu Anadolu fayı ile kesiştiği Karlıova üçlü birleşim noktasından başlar, orta kesimi civarında dışa bükey bir yay yapar ve Mudurnu Vadisi segmentinin batı ucuna kadar devam eden bir fay hattıdır.

Kuzey Anadolu Fay hattının oluşturduğu depremlerin zaman içindeki dağılımlarına bakıldığında, depremin aktivitesi fayın orta kısımlarından başladığı ve daha sonra batı ve doğu uçlarına doğru ilerlediği çok net bir biçimde görülmektedir. Kuzey Anadolu fayının orta kesimleri ile doğu ve batı uçları, paleosismolojik olarak oldukça belirgin farklılıklar göstermektedir.

Fayın farklı kesimlerinin farklı davranışlar göstermesi ve deprem tekrarlama periyodunun farklı olması fayın geometrik özelliklerinden kaynaklanır. Fayın doğu kesiminde, Kuzey Anadolu fayı birleşik fayını teşkil eden Doğu Anadolu fayı ile kesişmektedir. Ayrıca, fayın doğu kesimlerinde artan gerilme yüklemesi sonucu kenarları doğrultu atımlı faylar ile sınırlandırılan bir takım blokların çıkmasına neden olmaktadır. Fayın doğu kesimi bu şekilde özellik gösteriyor fakat batı kesiminde fay kollara ayrılır. Fayın doğu kesimi sıkışma etkisi altında kalırken batı kesiminde çekilmeye maruz kalmaktadır. Kuzey Anadolu fay hattı boyunca şimdiye kadar  oluşan depremlerin odak mekanizma sonuçları bu farklı gerilme rejimleri altında bulunduklarını kanıtlar. Bu depremlerden elde edilen P ve T eksenlerinin yönleri, faydaki hakim olan ana sıkışma yönünün, Kuzey batı ve Güney doğu olduğuna işaret etmiştir ve fayın bu kısımlarında deprem tekrarlanma periyodları değişmektedir.

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelmiş büyük depremler nelerdir sorusuna cevap ise tarihine göre incelendiğindeyse bu sonuçlar ortaya çıkıyor:

1-)1939 Erzincan Depremi/Büyüklük:8.3/Can kaybı:32962

2-)1942 Niksar Depremi/Büyüklük:6.9/Can kaybı:3000

3-)1943 Tosya Depremi/Büyüklük:7.7/Can kaybı:4000

4-)1944 Bolu Gerede Depremi/Büyüklük:7.5/Can kaybı:3959

5-)1949 Karlıova Depremi/Büyüklük:7.9/Can kaybı:450

6-)1951 Çankırı Kurşunlu Depremi/Büyüklüğü:6.8/Can kaybı:50

7-)1957 Bolu Abant Depremi/Büyüklüğü:6.8/Can kaybı:52

8-)1966 Varto Depremi/Büyüklüğü:6.6/Can kaybı:2394

9-)1967 Bolu Mudurnu Depremi/Büyüklüğü:7.0/Can kaybı:89

10-)1971 Bingöl Depremi/Büyüklüğü:6.8/Can kaybı:878

11-)1992 Erzincan Depremi/Büyüklüğü:7.0/Can kaybı:653

12-)1999 İzmit Gölcük Depremi/Büyüklüğü:7.4/Can kaybı:17480

13-)1999 Düzce Depremi/Büyüklüğü:7.2/Can kaybı:845

14-)2010 Elazığ Depremi/Büyüklüğü:6.0/Can kaybı:41

15-)2011 Van Depremi/Büyüklüğü:7.2/Can kaybı:604

Ne yazık ki görüldüğü üzere toplamda 67.457 insandan fazla ölü ve yaralı ile sonuçlanmıştır. Büyük can kayıplarının yanı sıra çok büyük mal kayıplarına sebep olan bu fay hattı hala dünyanın en etkin fay hatlarından birisidir ve ülkemiz adına çok büyük bir tehlike arz etmeye devam ediyor.

 

YAZIMI OKUDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.